- 27 September 2019 -

Onderzoeksresultaten: ‘samenwerking zeer waardevol’

De ontwikkelde samenwerking tussen professionals binnen de proeftuin wordt als zeer waardevol ervaren. 85% van de professionals is van mening dat zij door deze samenwerking een betere kwaliteit en dienstverlening levert. Dat blijkt uit het rapport interprofessioneel samenwerken (2018/2019), dat is opgeleverd vanuit het project ‘Een sterk wijknetwerk’.

 

De afbeelding is onderdeel van het rapport.

Een samenvatting van de resultaten:

 • Professionals vinden interprofessionele samenwerking belangrijk en geven dit een cijfer 9,2 variërend van het cijfer 8 tot en met 10 (op een schaal van 1 t/m 10, waarbij 10 zeer belangrijk is).
 • Door interprofessioneel met elkaar samen te werken, wordt er volgens de respondenten betere kwaliteit en dienstverlening geleverd (85%), kunnen professionals hun eigen werk beter doen (85%) en wordt de zorg beter op elkaar afgestemd (80%). Andere voordelen van het samenwerken met andere professionals is, volgens respondenten, dat ze meer plezier in het werk hebben (95%) en dat ze hun eigen werk beter kunnen doen (85%).
 • Een verbeterpunt is de onderlinge afstemming: één op de 10 (10%) zegt zelden te weten wat iedere professional heeft afgesproken met de zorgvrager (cliënt, patiënt).
 • Professionals hebben over het algemeen voldoende tot zeer goed zicht op welke welzijns- en zorgprofessionals die in de proeftuin werkzaam zijn.
 • Bijna de helft van de respondenten (45%) geeft aan dat de professional de belangrijkste sleutelfiguur is in het werkgebied, gevolgd door de burger (35%) en de vrijwilliger (20%).
 • Professionals bezitten over het algemeen voldoende persoonlijke competenties om interprofessioneel in teamverband met elkaar samen te werken. Er zijn enkele verbeterpunten te noemen:
  • Effectieve communicatie bevorderen tussen leden van een interprofessioneel team (35% kan dit redelijk);
  • Herkennen hoe eigen vaardigheden bijdragen aan het interprofessionele team en deze kunnen beschrijven (39% kan dit redelijk);
  • Bij vergelijkbare toepassingsgebieden de verschillende verantwoordelijkheden van de interprofessionele teamleden bespreken (31% kan dit matig tot redelijk).

Er wordt het meest intensief met andere professionals samengewerkt bij psychiatrische problemen, gecombineerd met meerdere hulpvragen op andere gebieden, psychische/psychosociale problemen, complexe situaties, multi problem gezinnen, huisvesting en kwetsbare ouderen (eenzaamheid, dementie).

Over het project

Het project ‘Een sterk wijknetwerk’ is een samenwerkingsproject van Stichting Kwaliteit Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN; lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening) en Radboudumc (de afdelingen IQ healthcare en Eerstelijnsgeneeskunde). Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het project gefinancierd.

Bekijk het rapport.