- 24 March 2018 -

Onderzoek effect proeftuinwerkwijze

Werkt de werkwijze die we binnen de proeftuin ontwikkelen echt? Dat onderzoekt trainee Hanne van Hout door het maken van micro-analyses. Op dit moment heeft ze al acht casussen geanalyseerd, is er van vier casussen een tweede meting gemaakt en zijn een aantal analyses in de maak.

Binnen de individuele casuïstiekaanpak van Proeftuin Ruwaard gaan professionals samen met mensen in hun eigen huis in gesprek op basis van drie vragen:

  • Ik wil: wat zijn jouw doelen en waar wil jij naartoe werken?
  • Ik kan: wat kun jij betekenen voor jezelf en voor een ander?
  • Ik heb nodig: en wat heb je daarvoor nodig?

Samen wordt een plan gemaakt, waar iedereen het mee eens is en direct mee aan de slag gaat. Bij een micro-analyse wordt de situatie vóór dit overleg afgezet tegen de situatie ná het gesprek. Daarbij wordt zowel gekeken naar kosten als naar het ervaren welbevinden van de wijkbewoners. Door deze analyse te maken, kunnen we aantonen dat we – in veel gevallen – kosten besparen én wijkbewoners naar tevredenheid worden geholpen.

Uitgevoerde micro-analyses

Op dit moment zijn er acht casussen geanalyseerd en is een aantal micro-analyses in de maak. Daarnaast is van vier casussen waar al een analyse van was gemaakt, een tweede meting gestart. Met als doel om te kijken of de oplossing ook op langere termijn effect heeft gehad. De micro-analyses vormen op deze manier een onderbouwing die nodig is om aan te tonen dat de werkwijze die we in de proeftuin ontwikkelen écht werkt. Betrokken bij deze gesprekken? Nodig Hanne dan uit om een micro-analyse uit te voeren!