Inzet kunst en cultuur

van toegevoegde waarde

- 01 July 2019 -

Muzelinck per 1 juli partner Proeftuin Ruwaard

Muzelinck, Centrum voor de Kunsten is per 1 juli officieel samenwerkingspartner binnen Proeftuin Ruwaard. Muzelinck gaat met inzet van kunst en cultuur bijdragen aan de zorg en het welzijn van de wijkbewoners uit de Ruwaard. Directeur/bestuurder Laura Wijnbelt legt uit: “We hebben de handen ineengeslagen met de partners uit de proeftuin. Kunst en cultuur is namelijk hetgeen nog ontbreekt.”

Ook de zorg- en welzijnspartners vanuit de proeftuin vinden de aanvulling van kunst en cultuur van toegevoegde waarde. Volgens wijkaanjager Bart Bakker: ‘De kracht en meerwaarde van kunst en cultuur binnen welzijn en zorg is enorm. Kunst is emotie en leren hoe je emoties op een positieve manier kan inzetten, zet ook aan tot een gedragsverandering. Binnen Proeftuin Ruwaard werken we primair aan een gedragsverandering zowel bij professionals als bij wijkbewoners. Daarnaast draagt het bij aan individuele ontplooiing, maakt het moeilijke maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar en helpt het bij de participatie van kwetsbare mensen. Preventie is een van de pijlers binnen de proeftuin en kunst en cultuur hebben een zeer positief effect op gezondheid en ervaren welbevinden.’

Meer weten over Muzelinck? Bekijk de website.