- 08 September 2020 -

Leergeschiedenis Proeftuin Ruwaard in de praktijk: anders denken, doen, organiseren en financieren  voor een vitale wijk

De leergeschiedenis 2019 is gereed! Deze keer staat de leergeschiedenis in het teken van resultaten, met een overzicht van de interventies die de afgelopen jaren zijn gestart. Per interventie zijn het knelpunt voor inwoners en/of beroepskrachten beschreven en welke oplossing organisaties hebben ontwikkeld, met daarbij inzicht in de geleerde lessen en de effecten.
Experimenteren en leren vormen de basis van de aanpak van Proeftuin Ruwaard. Ieder jaar is er aandacht voor de geleerde lessen van het voorgaande jaar. Zo kunnen we de ontwikkeling op langere termijn overzien en benoemen. We benoemen dit de Leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard.

Download