- 25 June 2018 -

image

JIJ! Advies en Coaching:
onze nieuwe samenwerkingspartner

JIJ! Advies en Coaching is vanaf 1 juli 2018 officieel samenwerkingspartner van de Proeftuin Ruwaard.
Mirjam Langenhuijzen, eigenaar van JIJ! Advies en Coaching: “Twee medewerkers hebben een half jaar meegewerkt aan de individuele casussen binnen de proeftuin. Ook waren we deelnemer van de leersessies. Al snel kwamen we tot de conclusie dat onze denk- en werkwijze nauw aansluit bij die van de proeftuin Ruwaard. Deze samenwerking maken we dan ook graag officieel.”

“De kracht om het verschil te maken ligt in integrale samenwerking. Samen kunnen we veel sneller passende oplossingen bedenken en realiseren. Tenminste, dat lukt omdat we als managers vertrouwen hebben in onze medewerkers en niet bang zijn om procedures en regels los te laten. Hierdoor kunnen we samen korte lijnen nastreven en met en voor de cliënt echt het verschil maken. Ik geloof oprecht in onze creatieve denk- en werkwijze: we geven mensen veel vrijheid in het zoeken naar en het realiseren van passende oplossingen.”

“Ook zie ik zeker nog leermomenten voor ons als organisatie,” gaat Mirjam verder. “Door deel te nemen aan de Proeftuin Ruwaard kunnen we onze visie rondom de centrale rol van de klant nog scherper neerzetten. Via integrale samenwerking met gelijkgestemden zal dit zeker lukken.”

image

Even voorstellen

JIJ! Advies & Coaching is een enthousiaste organisatie die individuele begeleiding en dagbesteding biedt binnen het sociaal domein. Het team bestaat uit ambulant begeleiders en een jobcoach. Ze hebben ruime ervaring in de ondersteuning aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking, psychosociale- of psychische problemen. Hun kracht zit in de betrokkenheid, creativiteit en flexibiliteit. Met JIJ! bieden ze ondersteuning op maat aan mensen met een hulpvraag op alle levensdomeinen.