- 05 December 2016 -

Iedere organisatie heeft nu vast aanspreekpunt Proeftuin Ruwaard

In de leersessie van 10 oktober 2016 stond de nieuwe ‘vaste leergroep professionals’ centraal. Deze groep, bestaande uit Niek Beekx (GGZ Oost-Brabant), Sonja Haven (BrabantZorg), Bart Hoes (OnsWelzijn), Willemien van Grinsven (Gemeente Oss), Ad van Workum (Brabant Wonen), Ozgul Firat (Unik), Anny van Nistelrooij (Pantein), Marc Megens (Interzorg), Maartje Wouters (GGD) zijn vanaf 1 januari 2017 de ambassadeurs van Proeftuin Ruwaard voor de eigen organisaties.

In deze leersessie zijn we ingegaan op wat de groep nodig heeft om hun gezamenlijke caseload op de proeftuin-wijze uit te voeren, de proeftuin-aanpak door te ontwikkelen en om eigen collega’s in deze ontwikkeling mee te nemen. Het was de volgende stap voor dit nieuwe team en voor een andere aanpak van samenwerken. Samen hebben we concrete doelstellingen en spelregels uitgewerkt volgens welke de groep zelf wil werken. (zie bijlage). De uitkomsten van deze leersessie zijn een verdere uitwerking van de eerder gemaakte afspraken uit de leersessie van september, die door de bestuurders in het steungroep-overleg van 29 september zijn bekrachtigd.

Minder versnippering van aanpak
In de leersessie van september hebben we met elkaar uitgesproken dat we intensiever aan de slag willen gaan met onze unieke casuïstiek-aanpak. We boeken resultaten, echter de aanpak is nog te versnipperd. Aan de hand daarvan hebben we afgesproken om vanuit iedere organisatie één vaste ambassadeur voor de proeftuin aan te wijzen. Het streven is om eind 2017 zo’n 150-200 casussen volgens de proeftuin casuïstiek-aanpak te hebben gerealiseerd en waar nodig voorgefinancierd vanuit het proeftuin budget.

Werkwijze
Sinds de start, eind mei 2016, hebben we bijna 30 casussen opgepakt. De werkwijze heeft positieve effecten op het ervaren welbevinden van de betrokken wijkbewoners en op de maatschappelijke kosten. Deze positieve effecten willen we uitbreiden door veel meer casussen op deze manier uit te voeren. De groei willen we realiseren door meer collega’s en inwoners kennis te laten maken met de proeftuin denkwijze en aanpak.
De ‘vaste leergroep professionals’ is de liaison naar de eigen organisatie en naar de cliënten/wijkbewoners. Deze leergroep zal een belangrijke ambassadeursrol oppakken, ondersteund door ieders eigen manager en bestuurder. Bart Bakker, kwartiermaker van de proeftuin, begeleidt de groep vanuit de proeftuin.

Inwoners Ruwaard denken en doen actief mee
In onze proeftuin aanpak denken en handelen we creatief, innovatief en over de grenzen van organisaties heen. Er zijn geen belemmeringen in tijd, in bestaande structuren of processen bij het uitvoeren van oplossingen. De cliënt/wijkbewoner van Ruwaard staat altijd centraal. Deze denkt en werkt ook zelf van begin tot eind actief mee: zowel in de individuele oplossing vanuit de eigen kracht als in de collectieve oplossingen vanuit de kracht in de wijk.
Onze collectieve en maatschappelijke Ruwaard oplossingen worden bedacht en mede uitgevoerd door Ruwaard wijkbewoners. Een mooi voorbeeld is het Huis van de wijk.

Uitdaging voor de betrokken organisaties
De proeftuin werkwijze is niet alleen de verantwoordelijkheid voor de nieuwe ‘vaste leergroep professionals’. Via deze groep streven we er juist naar dat veel meer medewerkers bekend raken en uiteindelijk deelnemen aan de nieuwe denk- en werkwijze. We leren van elkaar via intervisie, casusbesprekingen en leersessies. En we weten ons gesteund door onze bestuurders, die pal achter de nieuwe denk- en werkwijzen staan.

Preventief en vernieuwend samenwerken gaat veel verder dan de directe betrokkenheid van één of een aantal personen in een organisatie. Wat we bedenken binnen onze casuïstiek-aanpak, raakt steeds verschillende disciplines in een organisatie. Wat we zien is dat binnen al onze organisaties een kanteling nodig is naar écht handelen vanuit het perspectief van de cliënt/wijkbewoner en zijn uiteindelijke behoeften. Door een goede samenwerking binnen en buiten de organisatie kunnen nieuwe oplossingen sneller en effectiever gerealiseerd worden. Gaan meer medewerkers én inwoners mee in deze proeftuin-aanpak, dan kunnen we het komende jaar nog meer meters maken in en voor Ruwaard.

De kernregels die door alle wijkprofessionals worden toegepast (en die niet onderhandelbaar zijn):

  • iedere casus wordt direct opgepakt, ongeacht waar en bij wie die binnenkomt;
  • de casusaanbrenger organiseert met de meest betrokkenen collega professionals een Multi Disciplinair Overleg (MDO);
  • de bewoner en zijn dierbaren zijn direct onderdeel van de oplossing en betrokken bij iedere stap en overleg naar de oplossing (dus ook bij het eerste MDO);
  • de werkmethode is eenvoudig en volgt drie vragen: wat wil de bewoner (gegeven zijn situatie, problematiek en onderliggende oorzaken) , wat kan hij zelf bijdragen aan de oplossing en wat is er verder voor (professionele)n ondersteuning nodig;
  • overleggen zijn oplossingsgericht, efficiënt en houden rekening met de aandachtspanne van de bewoner;
  • binnen uiterlijk zes weken na de signalering en aanbrenging wordt de oplossing uitgevoerd;
  • de bewoner draagt altijd zelf actief bij aan de oplossing of geeft vanuit wederkerigheid op een andere wijze een maatschappelijke bijdrage terug;
  • de effecten worden op een eenvoudige wijze bijgehouden voor de kwaliteit van leven (voor en na de oplossing) en voor de kosten en baten (via een micro-analyse);
  • iedere casus draagt bij aan het leren over de meest gewenste aanpakken en over de wenselijke nieuwe structuur, cultuur en werkwijzen.
Bijbehorende links & documenten