- 26 March 2018 -

Huis van de Wijk verbetert positieve gezondheid wijkbewoners

Deelnemers aan de activiteiten van het Huis van de Wijk hebben het gevoel dat ze meer ondernemen met andere mensen, dat hun kwaliteit van leven verbetert en ervaren meer zingeving. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek (nulmeting) onder dertien deelnemers van het Huis van de Wijk. Ook bewegen de deelnemers meer, doordat ze vaak lopend of fietsend naar het Huis van de Wijk komen en deelnemen aan activiteiten als wandelen. Daarnaast geven ze aan dat het Huis van de Wijk niet meer weg te denken is uit de Ruwaard.

“Het betekent alles voor me, was het er maar al veel eerder.” – wijkbewoner als antwoord op de vraag ‘Wat betekent het huis van de Wijk voor je?’

Voor de nulmeting zijn vijf mannen en acht vrouwen geïnterviewd en vulden zij het ‘spinnenweb’ in rondom positieve gezondheid. Het spinnenweb is ingedeeld in zes categorieën: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Door het invullen van het spinnenweb krijg je een beeld van hoe je vindt dat het met jezelf gaat. De deelnemers vullen het komende half jaar nog tweemaal een vragenlijst in rondom positieve gezondheid.

Over het onderzoek

Het onderzoek wordt verricht om erachter te komen of burgerparticipatie binnen het Huis van de Wijk bijdraagt aan de verbetering in positieve gezondheid en zelfregie van wijkbewoners. Dr. Cindy de Bot is docent-onderzoeker Verpleegkunde van het Lectoraat Leven Lang in Beweging van Avans Hogeschool en voert het onderzoek uit. De uitkomsten zijn belangrijk voor de proeftuin, omdat we hiermee meten of we met het Huis van de Wijk een stap zetten richting ons ideale toekomstbeeld: “Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.”

“Het voelt als een warme deken, waar ik mezelf kan zijn zonder oordelen van andere mensen.” – wijkbewoner als antwoord op de vraag ‘Wat betekent het huis van de Wijk voor je?’

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een concept waarbij we ons richten op gezondheid en niet op ziekte. Dat houdt in dat we kijken naar wat iemand nog wél kan en hoe iemand voor zichzelf een zo goed mogelijk leven kan leiden. Hierbij spelen eigen regie voeren en het vermogen om je fysiek, sociaal of emotioneel aan te passen een belangrijke rol.

“Voor mij betekent het lekker bezig zijn met leuke dingen, een bak koffie en nieuwe mensen leren kennen.” – wijkbewoner als antwoord op de vraag ‘Wat betekent het huis van de Wijk voor je?’

Uitkomsten

De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek:

  • Andere mensen ontmoeten en de mogelijkheid om deel te nemen aan passende activiteiten zijn de belangrijkste onderdelen van ‘meedoen’.

“Je hebt echt gewoon steeds meer contacten, net zoals nu ook. Heel belangrijk, iets doen wat je leuk vindt.” – wijkbewoner over ‘meedoen’

  • Binnen het onderdeel ‘kwaliteit van leven’ geven de wijkbewoners aan dat ze door het Huis van de Wijk tijd hebben voor zichzelf met leuke mensen aan een activiteit, ook heeft het een zinvolle betekenis om bij het Huis van de Wijk te zijn, aanspraak te hebben en zitten deelnemers lekkerder in hun vel.

“Ik kijk er naar uit om één keer per week hier mijn activiteit te komen doen. Het voelt als een zinvolle dag en fijne dag door hier te zijn.” – wijkbewoner over ‘kwaliteit van leven’

  • De activiteiten die worden gedaan dragen volgens de deelnemers bij aan het onderdeel ‘zingeving’, omdat ze een gevoel van tevredenheid en geluk oproepen. Wijkbewoners geven ook aan dat ze door (een activiteit binnen) het Huis van de Wijk een doel hebben en leren van elkaar.

“Ik ben echt heel erg gelukkig als ik hier even gewoon mijn ding kan doen, even nergens aan hoeven denken.” – wijkbewoner over ‘zingeving’

  • Doordat veel deelnemers op de fiets of wandelend naar het Huis van de Wijk komen of deelnemen aan de activiteit wandelen, draagt het ook bij aan ‘lichamelijke functies’.

“Dat is positief, want ik beweeg meer. Ik doen dan hier aan activiteiten zoals wandelen.” – wijkbewoner over ‘lichamelijke functies’

Meer weten over de rapportage? Neem dan contact op met Cindy de Bot.