- 12 June 2018 -

image

Hij is uit! Onze leergeschiedenis: Groot denken, klein beginnen

Wat zorgt er nu voor dat wijkbewoners, professionals, managers en bestuurders in de wijk Ruwaard samen in de taak verandering in gang te zetten? Welke leidende principes zijn er in de Proeftuin Ruwaard voor, dat er doorontwikkeling is op de ingeslagen wegen en nieuwe voorschriften? En wanneer gaan dingen stroef, of niet goed? Hoe komt dat dan en hoe gaan we daar mee mee? En hoe kunnen we een enkele beweging in gang zetten in andere wijken van Oss, of op andere plekken in Nederland? Met deze vragen in ons achterhoofd hebben we de in 2017 geleerde lessen verwoord in zogenoemde ontwerpprincipes. Deze zijn samengebracht in de Leergeschiedenis Groot denken, klein beginnen.

De ambitie van de Proeftuin Ruwaard
Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. Met deze droom gingen diverse partijen in de wijk Ruwaard (gemeente Oss) een vernieuwende samenwerking aan binnen de Proeftuin Ruwaard. De aanpak wordt door betrokkenen als succesvol ervaren. Ook extern krijgt de proeftuin steeds meer aandacht. Zo staan ​​we als goed voorbeeld in het landelijke actieplan ‘(ont) Regel de zorg’ van het ministerie van VWS.

Het bereiken van de doelen vraagt bij wijkbewoners, professionals, management, bestuurders en financiers om een gedragsverandering: ‘anders te denken, doen en organiseren’ binnen en tussen deelnemende organisaties en in samenspraak met wijkbewoners. Dit betekent nieuwe werkwijzen, structuren en cultuur in het sociale domein.

Actie-leren over tot maximale veranderingen
Gekozen is voor actie-leren via casuïstiek om te komen tot de gewenste veranderingen. In bijeenkomsten en leersessies hebben de partijen in Proeftuin Ruwaard expliciet stilgestaan bij het leerproces.
Ieder jaar blikken ze terug op de geleerde lessen van het gehele voorgaande jaar, zodat ze de ontwikkeling op langere termijn kunnen overzien en benoemen. Dit is de leergeschiedenis van de Proeftuin Ruwaard. Juist dit gezamenlijke leren leidt tot een verdieping en verandering in het denken, doen en organiseren.

Voor meer informatie verwijzen we naar leersessies en -geschiedenis .