- 07 October 2019 -

Goed leven, mooi werk en financieel gezond: leergeschiedenis 2018

In 2018 hebben wijkbewoners, professionals, managers en bestuurders in diverse leersessies de lessen van 2017 geoogst en steeds samen nagedacht over de gewenste doorontwikkeling. Naast het actie-leren, nemen we ieder jaar de tijd om terug te blikken op alle geleerde lessen van het gehele afgelopen jaar, zodat we de ontwikkeling op langere termijn kunnen overzien en benoemen. Dit doen we in de leergeschiedenis.

De vragen die dan vooral centraal staan, zijn: hoe kunnen we zorgen dat de systemen de nieuwe manier van werken steunen en het gewenste gedrag stimuleren? Hoe kunnen we de noodzakelijke systemische veranderingen vormgeven zodanig dat de successen van de proeftuin bestendigd kunnen worden? Krijgen we ze bedacht en krijgen we ze vervolgens ingericht? En wat vraagt dat van betrokkenen? Dit zijn het type vragen die we in deze leergeschiedenis proberen te beantwoorden.

Anders gezegd: hoe kunnen we de goede resultaten op het welbevinden van de wijkbewoners goed leven en op het werkplezier van de professionals mooi werk bestendigen en dit financieel gezond organiseren met elkaar? Dat is de grote vraag voor 2018 en daarna. Het motto van de leergeschiedenis van dit jaar is dan ook: ‘Goed leven, mooi werk en financieel gezond…!’

Download de leergeschiedenis met daarin een overzicht van de dingen waaraan we hebben gewerkt en de manier waarop we dat hebben gedaan.