- 31 May 2016 -

Hoe breng je activiteiten, wijkbewoners en organisaties letterlijk en figuurlijk samen?

image

Het verslag van de wijkbijeenkomst op 12 mei in de Rossinistraat

De organisatie ONS Welzijn ziet kansen om een centrale locatie in Ruwaard voor wijkbewoners op te zetten. Een centrale plek in de wijk waar bewoners, organisaties en activiteiten samenkomen. ONS Welzijn organiseerde op 12 mei, samen met de Proeftuin Ruwaard, een wijkbijeenkomst om de meningen, bewoner initiatieven en participatie binnen Ruwaard te peilen.

Tijdens deze wijkbijeenkomst gingen 26 wijkbewoners en 39 vertegenwoordigers van organisaties, ONS Welzijn en Proeftuin Ruwaard met elkaar in gesprek. Al snel werd duidelijk dat er behoefte is aan een laagdrempelige locatie in de wijk waar alles samenkomt. De bereidheid om daar zelf – als bewoners en vanuit de organisaties- aan bij te dragen bleek eveneens groot.

Ruwaard een actieve gemeenschap met behoeften en wensen

Het talentcentrum Berghemseweg werd tijdens de bijeenkomst aangehaald als een succesvol voorbeeld rondom het mobiliseren van mensen en organiseren van activiteiten. Een locatie die bijdraagt aan een leefbare en gezonde wijk in Oss. Eén professional van ONS Welzijn en één gebouw zorgen daar dat ruim honderd vrijwilligers samen met meer dan 600 bewoners activiteiten ontplooien.

In de wijk Ruwaard is al een diversiteit aan activiteiten, georganiseerd vanuit de bewoners zelf, vanuit organisaties en allerlei mixen daartussen. Een actueel overzicht en centrale locatie ontbreken. Afgesproken is een actuele lijst op te stellen voor alle wijkbewoners.

Een huis van de wijk

Tijdens de dialoog kwam duidelijk de behoefte naar voren aan een laagdrempelige locatie waar alles – mensen, organisaties en activiteiten – samenkomen.

 • Ongedwongen ontmoetingen
  Ergens welkom zijn, je thuis voelen, een hangplek voor jong en oud, een even-weg-van-thuis plek (“escape room”), maatjes vinden, ontmoetingen met andere mensen en groepen uit de buurt, contactruimte voor lotgenoten, en meer.
 • Ontmoetingskantoor en flexplek voor professionals
 • Uitnodigende en laagdrempelige plek voor iedere wijkbewoner
 • Een plek waar iedere wijkbewoner zich welkom weet, zo ook: (hang)jongeren en ouderen, diverse culturen, mensen met een smalle beurs, vluchtelingen, statushouders, jongeren uit probleemgezinnen, werkzoekenden en vrijwilligers, om zelf eenvoudig en zonder, of met zeer lage huurkosten, activiteiten te kunnen organiseren.
 • Activiteiten die onderling contact bevorderen

Aanwezigen kwamen met wensen voor tal van activiteiten op diverse thema’s, zoals:

 • creatief met kunst en cultuur: workshops, voor ouders en kinderen, schilderprojecten;
 • met je handen in de weer: houtwerkplaats (voorheen GGZ), schone buurt, zwerfafval opruimen;
 • voeding, koken en eten: samen koken en eten, multiculturele kookles;
 • bewegen en sporten: met maatjes sporten, afspreken voor samen bewegen, wandelgroepen, scootmobiel tour, sporten onder medisch toezicht;
 • natuur: natuurlijk buiten spelen;
 • opvoeding: opvoedcursussen in de eigen wijk, veilig oversteken, meditatiegroepen;
 • feesten: jaarlijks wijkfeest;
 • spullen delen: kledingruilbeurs, deelkast, boeken ruilen, uitleen van spullen en kinderspellen;
 • praktische ondersteuning: inlooppunt voor vragen, bemiddeling voor vrijwilligers, hulp bij administratie, mantelzorgondersteuning, aanvraagpunt naar gemeente;
 • dagbesteding: talenten ontwikkelen;
 • Gezondheidsvoorlichting: preventie;
image

Met elkaar brainstormen levert bijna 150 ideeën op voor huis van de wijk

De deelnemers lieten zich vervolgens inspireren door de diverse mogelijkheden van de ruimten aan de Rossini straat. Dit leverde bijna 150 ideeën op voor “het huis van de wijk”.

Samengevat kunnen de kernfuncties van “het huis van de wijk” zijn:

 • onderdak voor kleinschalige buurtactiviteiten (lowbudget, voor mensen met smalle beurs;
 • ontmoetingsruimte voor heel uiteenlopende groepen bewoners;
 • smeltkroes: voor mensen en groepen die elkaar niet gemakkelijk vinden;
 • kraamkamer voor activiteiten die later elders kunnen worden voortgezet (zoals D’n Iemhof);
 • vertrekpunt voor activiteiten verder in de wijk (zoals sport en natuur);
 • vindplaats voor bewoners en professionals;
 • ontmoetingskantoor en flexplek voor professionals.

Bereidheid tot eigen bijdrage

Bij ruim de helft van de genoemde ideeën gaven de deelnemers aan, daar zelf aan te willen bijdragen met de inzet van eigen tijd en capaciteit. Ook een zekere urgentie werd duidelijk. Veel wijkbewoners wilden het liefst direct aan de gang: heel concreet met het opknappen en inrichten van het gebouw. Of met het vervullen van een vrijwilligersrol bij ontvangst, activiteiten, administratie of klussen.

Geef ons een ruimte en koffie, en wij bewoners doen de rest

Deelnemers gaven de volgende tips om rekening mee te houden bij de verdere realisatie:

 • eigen regie van de bewoners: in alle stappen voor en door bewoners, ook bij deze collectieve wijkactiviteiten: het is een plek van de bewoners met eigenaarschap van de wijk;
 • uitwerken door gewoon te gaan doen: niet te veel en te lang kletsen, maar snel starten. Zo leren wat wel en niet werkt en in de praktijk ervaren waar werkelijk behoefte aan is;
 • een plek waar iedereen mag, kan en wil komen. Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor bewoners en professionals. Met als kenmerk een grote diversiteit in bewoners (diverse leeftijdsgroepen, verschillende culturen, geen specifieke doelgroepen, maar mensen met uiteenlopende talenten en vragen), en een diversiteit in professionals (verschillende organisaties, uit heel uiteenlopende sectoren);
 • toegankelijkheid, laagdrempeligheid, diversiteit als kenmerken, en voorzieningen die dat mogelijk maken (entree, traplift, inrichting, planning activiteiten);
 • afstemming en co-creatie met lopende of geplande activiteiten (als buurtbus, de moskee, D’n Iemhof, etc.).

De vervolgstappen
ONS Welzijn zal de komende tijd de volgende acties in gang zetten, met ondersteuning vanuit de Proeftuin Ruwaard:

31 mei: terugkoppeling naar alle deelnemers van de 12 mei bijeenkomst (verslag toesturen)

9 juni: bijeenkomst met vertegenwoordigers van de bewoners (wijkraad en wijkstichting), betrokken organisaties en de gemeente:

 • instellen van werkgroep “Huis van de wijk” met ONS Welzijn en andere actief deelnemende kernpartner
 • Opstellen van startplan voor huis van de wijk met concept (uitgangspunten, werkwijze, thema’s en kernfuncties) en financiering (opstellen van werkbudget, begroting en dekkingsplan ), op basis van de bevindingen uit de 12 mei bijeenkomst met de wijk.

10 juni: kernpartners leggen start plan ter besluitvorming voor in eigen organisatie.

20 juni: kernpartners melden aan de werkgroep Huis van de wijk besluit tot deelname aan uitvoering startplan.