Duik in de Leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard

De samenwerking binnen Proeftuin Ruwaard is vernieuwend en wordt als succesvol ervaren. Om onze ervaringen te delen, ontwikkelden we de paper ‘leergeschiedenis Proeftuin Ruwaard’. Waarin u wordt meegenomen in de stappen die het afgelopen jaar zijn gezet binnen de samenwerking.

De diverse organisaties binnen de samenwerking in de Osse wijk Ruwaard hebben een droom voor de toekomst: “Ruwaard is een vitale wijk waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.” Het bereiken van die droom vraagt bij wijkbewoners, professionals, management, bestuurders en financiers om een gedragsverandering: ‘anders te denken, doen en organiseren’ binnen en tussen deelnemende organisaties en in samenspraak met wijkbewoners. Dit betekent eveneens nieuwe werkwijzen, structuren en cultuur in het sociale domein.

Gekozen is voor actieleren aan de hand van casuïstiek om te komen tot de gewenste veranderingen. In allerlei bijeenkomsten, sessies en overleggen hebben we expliciet stil gestaan bij het leerproces. Juist dit gezamenlijke leren leidt tot een verdieping en verandering in het denken, doen en organiseren. Dit noemen we ‘de leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard’. Download hem direct!

- 26 April 2017 -

Duik in de Leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard

De samenwerking binnen Proeftuin Ruwaard is vernieuwend en wordt als succesvol ervaren. Om onze ervaringen te delen, ontwikkelden we de paper ‘leergeschiedenis Proeftuin Ruwaard’. Waarin u wordt meegenomen in de stappen die het afgelopen jaar zijn gezet binnen de samenwerking.

De diverse organisaties binnen de samenwerking in de Osse wijk Ruwaard hebben een droom voor de toekomst: “Ruwaard is een vitale wijk waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.” Het bereiken van die droom vraagt bij wijkbewoners, professionals, management, bestuurders en financiers om een gedragsverandering: ‘anders te denken, doen en organiseren’ binnen en tussen deelnemende organisaties en in samenspraak met wijkbewoners. Dit betekent eveneens nieuwe werkwijzen, structuren en cultuur in het sociale domein.

image

Gezamenlijk leren

Gekozen is voor actieleren aan de hand van casuïstiek om te komen tot de gewenste veranderingen. In allerlei bijeenkomsten, sessies en overleggen hebben we expliciet stilgestaan bij het leerproces. Juist dit gezamenlijke leren leidt tot een verdieping en verandering in het denken, doen en organiseren. Dit noemen we ‘de leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard’.

Download hem direct!