- 22 April 2018 -

image

Draagvlak voor pilot digitale ehealth modules

Op donderdag 19 april vond in en voor de wijk Ruwaard een brainstormbijeenkomst plaats over de inzet van preventieve ehealth modules. Dit zijn via internet beschikbare zelfhulpprogramma’s die mensen thuis kunnen gebruiken om zich beter te voelen. Zoals ‘beter slapen’, ‘leren ontspannen’ of je ‘probleem in kaart brengen’. De opkomst was groot.

 

Naast de negen wijkbewoners vanuit de Wijkraad, Wijkstichting Rucrea en het Huis van de wijk waren ook professionals aanwezig vanuit de Zorggroep Synchroon, Ons Welzijn, GGZ Oost Brabant, Indigo en de proeftuin.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat er zeker draagvlak is voor een pilot om preventieve digitale modules in de wijk in te zetten. Men ziet deze zelfhulpprogramma’s als een aanvulling op allerlei andere vormen van preventie en hulp voor wijkbewoners.

Afgesproken is dat de huisartsen van de Zorggroep Synchroon, in overleg met gemeente en zorgverzekeraars, een plan van aanpak voor deze pilot gaan schrijven. Het streven is om in het najaar te starten met de inzet van deze zelfhulpprogramma’s, samen met wijkbewoners die dat graag willen.