- 09 December 2019 -

Digitaal platform wijkbewoners en beroepskrachten van start

De ontwikkeling van één digitaal platform voor zowel wijkbewoners als beroepskrachten in de Ruwaard gaat van start. Met als doel: één online plaats waar de wijkbewoner nóg beter is geholpen. Een plek waarop de wijkbewoner zijn eigen weg vindt en die de beroepskracht ondersteunt in zijn werk. Peter Krop, voorzitter wijkstichting Rucrea, vertelt over de ontwikkeling.

“De ontwikkeling vindt plaats vanuit twee webbouwers; een voor het bewonersdeel, een andere voor het beroepskrachtendeel. Aan de voorkant krijgen ze een gezamenlijke voordeur en uitstraling, aan de achterkant komen er modules en functies die hetzij samen, hetzij los van elkaar toegankelijk zijn. Met het oog op de toekomst, waarin bewonersnetwerken en beroepsnetwerken steeds meer (moeten) samenwerken, is dit voor dit moment een logische keus.”

Parallelle projectaanpak

“Deze aanpak vraagt in ieder geval voorlopig twee parallelle trajecten, met twee werkgroepen, twee stuurgroepen en twee kartrekkers. En natuurlijk een goede communicatie en afstemming tussen die twee trajecten en de webbouwers. Hierover zijn afspraken gemaakt die worden uitgewerkt in concrete actiepunten.

Voor het bewonersdeel zijn we in zee gegaan met ‘bewonersplein’. Een regionaal non-profit platform; een zelfstandige stichting die geborgd is bij ONS welzijn. Hier staat een groot aantal modules gebruiksklaar. Het is een kwestie van “vullen maar”. De eerste werkgroepbijeenkomsten zijn geweest, een aantal personen is aan de slag met inventariseren, verzamelen, groeperen en invoeren van activiteiten en projecten. Nog een flinke klus.

Voor het beroepskrachtendeel zijn we in zee gegaan met ‘1sociaaldomein’. Modules liggen hier “in casco” op de plank, maar moeten nog verder ingeregeld worden voor dit specifieke wijkplatform. Dat vraagt iets meer tijd.”

Belangrijkste uitdaging

“De grootste uitdaging van dit project zal zijn om de onderdelen ‘activiteiten in de wijk’ en ‘vraag en aanbod’ actueel te houden. Dit vraagt om een pro-actieve benadering van zowel de wijkbewoners als de beroepskrachten. Zij zullen zelf de juiste informatie op het juiste moment moeten delen en actief informatie moeten ophalen. De modules zijn daarbij een handig hulpmiddel, maar werken alleen maar wanneer ze actief gevuld en gebruikt worden.”

Achtergrond

“Na een periode van inventariseren en verkennen, kunnen we nu een start maken aan de ontwikkeling. De GGD investeert in de (technische) ontwikkeling van de eerste opzet. De steungroep van de proeftuin heeft toegezegd te garanderen dat het platform de komende twee jaar in de lucht blijft. Na die periode moet duidelijk zijn of en hoe het platform wordt voortgezet. Dit hangt onder andere af van de tot dan bereikte resultaten.”

Meer weten?

Bart Hoes is de trekker van het beroepskrachtendeel: bart.hoes@ons-welzijn.nl

Peter Krop is de trekker van het bewonersdeel: voorzitterrucrea@gmail.com