- 12 September 2019 -

De politie in de proeftuin? Wijkagenten vertellen over het hoe, waarom én de effecten.

Blog door wijkagenten Niels de Lange en Sandra de Veer

Als wijkagenten weten wij heel goed wat er leeft en speelt in de wijk. Vanwege privacy kunnen wij onze informatie niet actief delen. Het mooie is dat we onszelf wél kunnen uitnodigen voor het voorbereidende MDO-overleg, om zo toch onze kennis in te kunnen brengen. In dat voorbereidende overleg worden casussen anoniem besproken. Het grappige is dat wij meestal al na één zin weten om welk adres het gaat. Een duidelijk signaal dat een probleem vaak al meer organisaties heeft bereikt dan je als hulpverlener in eerste instantie denkt. Wij zien het als een uitdaging om onze werelden op deze manier dichter bij elkaar te brengen.

Aan veel problematiek en de escalatie die daaruit voortkomt, gaat een hele geschiedenis vooraf. Een geschiedenis waar niet alleen hulpverleners, maar ook wij als wijkagenten veelal in een eerder stadium al betrokken zijn. Wij sluiten aan in de proeftuin met de intentie om kennis en informatie te brengen en klaar te staan met raad en daad. We voelen dat dit wordt gewaardeerd en worden steeds vaker in een zo vroeg mogelijk stadium in kennis gesteld van opspelende problemen of escalerende conflicten.

Onze ervaring met de proeftuinwerkwijze

De proeftuin is de plaats waar niet wordt gedacht in gebaande paden. Dat is precies de reden waarom wij als wijkagenten de verbinding zoeken. Het actief samenwerken met partners met dezelfde denkwijze levert veel voordelen op. Zo zien we dat door de korte lijnen en het denken in oplossingen die niet altijd in lijn liggen met ‘het beleid’, tijdswinst wordt behaald en dus minder inzet van mens en middelen. Een mooi voorbeeld van het positieve effect van de werkwijze is de aanpak van verwarde personen.

Aanpak verwarde personen

Het is algemeen bekend dat wij als wijkagenten veel van doen hebben met verwarde personen. We zijn vele escalaties voor, door de samenwerking in de proeftuin met de medewerker van bemoeizorg en zijn denkwijze. Dit is uiteraard voor die verwarde persoon prettig, maar zeker ook voor zijn of haar buurtbewoners. Wij realiseren ons dat het veel vraagt van de medewerker én van de organisatie waarin hij werkt. Maar gelukkig niet zonder resultaat: de cijfers laten een daling zien.