- 21 October 2016 -

Congres De Eerstelijn Transformeert naar… populatiegerichte zorg

Proeftuin Ruwaard verzorgt workshop

De eerste lijn transformeert naar … populatiegerichte zorg. Dat is dit jaar het thema van het jaarlijkse congres van het Jan van Es Instituut (JVEI) op 4 november in Almere. Vanuit verschillende perspectieven belichten sprekers de transformatie die nodig is om populatiegerichte zorg te realiseren. Daarnaast krijgen deelnemers voorbeelden en handvatten om populatiegerichte zorg verder vorm te geven.

Susanne Smits (programmamanager Proeftuin Ruwaard), Bart Bakker (kwartiermaker Proeftuin Ruwaard) en Jord Neuteboom (Coach Viatore) nemen de deelnemers mee in de veranderaanpak van de Proeftuin Ruwaard, waarbij gekozen is voor actie-leren aan de hand van casuïstiek.

Workshop Proeftuin Ruwaard: “Anders denken doen en organiseren” van zorg, welzijn en sociale kracht

In Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, werken diverse organisaties samen om hun gedeelde droom voor de toekomst te realiseren: “Ruwaard is een vitale wijk waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren”. Een gebiedsgerichte, integrale samenwerking en bekostiging van wonen, welzijn en zorg en de actieve betrokkenheid van wijkbewoners vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en leefwereld worden als hefboom voor deze gezamenlijke ambitie gezien.

Susanne: “Tijdens de workshop gaan we in op de veranderaanpak van de proeftuin, waarbij gekozen is voor actie-leren aan de hand van casuïstiek. We gaan in op de bestuurlijke condities die nodig zijn, de casuïstiek-aanpak die we toepassen om wijkbewoners en professionals te helpen samen te werken vanuit de bedoeling, en de lessen die we hieruit leren om tot een verdere doorontwikkeling te komen.”

Interesse? Meld je direct aan.