- 02 June 2016 -

image

Aan de slag met anders denken, doen en organiseren

Tijdens een werkconferentie op 18 mei hebben bestuurders, managers en professionals ervaren wat anders denken, doen en organiseren voor hen en hun cliënten betekent. Tijdens deze conferentie wisselden zij kennis en ervaringen uit. Bestuurders spraken hun onvoorwaardelijke steun uit voor het experimenteren.

Proeftuin Ruwaard werkt aan het perspectief van een vitale wijk in Oss, waar actieve bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. Dit wil de proeftuin bereiken door “Anders denken, doen en organiseren”. Fred Pijls, voorzitter van de steungroep: “Met elkaar onderzoeken we hoe het systeem van wonen, welzijn en zorg de bewoner beter kan dienen. We streven naar ontschotting en financiële duurzaamheid, gericht op eigen regie van bewoners.” De leden van de steungroep hebben de afgelopen tijd hun ideeën gevormd. Nu is het tijd om het in de praktijk te brengen. Te gaan dóen.

“In de Proeftuin Ruwaard willen we samen slimmere zorg organiseren. We doen dat door de bewoners van de wijk Ruwaard en hun behoeften echt centraal te stellen. De winst van deze aanpak gaan we samen met de wijk beter besteden,” vertelt Susanne Smits, programmanager Proeftuin Ruwaard. “We kiezen voor een aanpak op basis van casuïstiek waarin we samen anders gaan denken, doen en organiseren. Als ik naar de reacties van de deelnemers kijk, zijn we erin geslaagd om deze dag te ervaren wat het oplevert als we buiten onze eigen kaders denken.”

Aan de slag met Proeftuin Ruwaard

Bart Bakker is sinds december aanjager casuïstiek namens de Proeftuin. Hij vertelt: “Oplossingen worden niet bedacht achter een bureau. Oplossingen komen van de cliënt en van bevlogen professionals. Systemen vergemakkelijken het werk als ze richting en houvast geven. Maar als het systeem en de leefwereld niet op elkaar zijn afgestemd, heeft het een averechts effect. Dan is het systeem leidend en niet de oplossing voor de cliënt. Dan wordt de professional een uitvoerder. Daarom bedenkt de Proeftuin Ruwaard geen oplossingen, maar zorgt ervoor dat de oplossing van de bewoner(s) en professionals gerealiseerd kunnen worden.

image

De aanwezigen gingen tijdens de werkconferentie aan de slag met een casuïstiek-formulier. Dat is een hulpmiddel om tot een proeftuin-oplossing te komen. De methode ‘effectenarena’ is ook toegepast, om vast te stellen of de proeftuin-oplossingen echt zorgen voor betere uitkomsten voor de bewoner en de wijk. De effectencalculator laat vervolgens zien of de oplossing leidt tot lagere kosten.

Gemaakte afspraken

  • Iedere organisatie voert iedere maand minimaal 1 casus uit in de proeftuin, dus minimaal 6 in 2016.
  • De bewoner en de betrokken professionals gaan in deze casussen doen wat nodig is zonder belemmeringen
    (dit noemen we de proeftuin-oplossing).
  • De werkgroepen ‘Anders Samenwerken’, ‘Flexibel Financieren’ en de steungroep zorgen dat de proeftuin-oplossing van bewoner en professionals mogelijk wordt gemaakt
    (dit doen we zo snel als het kan, de genoemde termijnen in het stappenplan zijn maximale doorlooptijden!).
  • Samen gaan we leren wat helpt, wat belemmert en wat de effecten zijn van deze manier van werken.
  • Samen organiseren we structurele oplossingen en een beter passend systeem.

Over Proeftuin Ruwaard

In Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, werken diverse organisaties samen om hun gedeelde droom voor de toekomst te realiseren. Dit regionale samenwerkingsverband experimenteert met andere wijzen van organiseren en financieren. Het startpunt is wat de bewoner zelf kan en nodig heeft. Waarbij de deelnemende organisaties de ondersteuning bieden die nodig is, zonder belemmeringen vanuit systemen, financiering of eigen regels.