Communiceren? Wij helpen je graag!

Als beroepskracht, manager, bestuurder én wijkbewoner heb je zo je eigen vragen en behoeften rondom communicatie. Binnen Proeftuin Ruwaard hebben we verschillende aanspreekpunten op dit gebied. Op deze pagina ontdek je precies bij wie je waarvoor terechtkunt:

Communicatie binnen en buiten de proeftuin

Onderlinge kennisdeling en lokale, regionale en landelijke communicatie over de proeftuin in het algemeen. Het is belangrijk dat we allemaal goed op de hoogte zijn van wat er speelt binnen de proeftuin. De aanspreekpunten voor dit soort communicatievraagstukken zijn Irene van der Vorst en Marcia van Oijen. Zij zijn verbonden aan het netwerkteam van de proeftuin. Je kunt hen bereiken via communicatie@proeftuinruwaard.nl.

Communicatie over de proeftuin binnen je eigen organisatie

Als deelnemer van de proeftuin is communicatie met je eigen collega’s ook belangrijk. Bijvoorbeeld om hen te betrekken bij de ontwikkelingen, werkwijze van de proeftuin en niet te vergeten jouw eigen inbreng en resultaten. Speciaal daarvoor hebben we binnen de proeftuin de werkgroep communicatie, waarin vanuit iedere organisatie een communicatieadviseur of -aanspreekpunt zitting heeft. Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie over de proeftuin binnen je eigen organisaties en zijn daarmee jouw aanspreekpunt voor communicatie in je eigen organisatie.

De werkgroep komt ongeveer twee keer per jaar samen om ervaringen uit te wisselen en onderling kennis te delen.

Deelnemers:

Communicatie voor en door wijkbewoners

Rucrea is het aanspreekpunt als je wilt communiceren aan wijkbewoners. Rucrea heeft een website met nieuws uit de wijk en brengt maandelijks de Rucreant uit die huis-aan-huis wordt verspreid. Rucrea is samen met anderen bezig de informatieverstrekking aan wijkbewoners verder door te ontwikkelen, onder andere door het inzetten van mensen die verhalen uit de wijk ophalen en publiceren. Wil je wijkbewoners op de hoogte stellen van dingen die voor hen van belang zijn? Heb je ideeën voor verhalen over, in en met de wijk of wil je ze zelf vertellen? Neem dan contact op via rucreant@gmail.com.