Speciaal voor wijkprofessionals: scholing ‘Vroeg signaleren en bespreekbaar maken van middelenmisbruik, en dan?’

26 November 2019, 11 – 13 uur, D’n Iemhof

Gezien de omvang van middelengebruik onder de Nederlandse bevolking én het takenpakket van de wijkprofessional, is het aannemelijk dat jullie in aanraking komen met cliënten die (problematisch) alcohol en/of drugs gebruiken of gamen. Problemen die jullie mogelijk herkennen zijn vereenzaming, schulden, opvoedingsproblemen en huiselijk geweld. Deze gaan nog wel eens samen met middelengebruik.

Wij nodigen je daarom graag uit voor de scholing ‘vroeg signaleren en bespreekbaar maken van middelenmisbruik, en dan?’ op 26 november 2019. Deze workshop wordt gelijktijdig aangeboden aan de leersessie van 11.00 – 13.00 uur en wordt uitgevoerd door medewerkers van NK Preventie.

Hoewel alcoholgebruik maatschappelijk geaccepteerd is, geldt dat niet voor overmatig alcoholgebruik. Net als drugsgebruik is dit omgeven door ontkenning, bagatellisering, taboe en schaamte. Veel mensen die alcohol of drugs gebruiken mijden hierdoor de hulpverlening of zoeken pas hulp op het moment dat zij werkelijk vastlopen. Het gevolg hiervan is dat het merendeel van de cliënten in de verslavingszorg kampt met langdurige en complexe problemen.

Daarom willen we het tijdens deze scholing graag met jullie hebben over het vroegtijdig signaleren, wanneer is het gebruik een probleem en hoe kan een verslavingsprobleem ontstaan. Hoe maak je dit bespreekbaar, wat kun je doen om iemand te motiveren? Vroeg signaleren heeft invloed op versterking van de effectiviteit van jullie werk, want wanneer problemen met middelengebruik niet worden aangepakt belemmert dit de vooruitgang op andere levensgebieden.

Heb je een praktijkcasus waar middelenmisbruik aanwezig was, waar je nog eens op terug wil kijken, of waar je op dit moment mee worstelt? breng hem dan in tijdens deze leersessie, je mag deze vooraf sturen naar yvonne.ruhl@novadic-kentron.nl.

Interesse in deze scholing? Meld je dan nu aan via het aanmeldingsformulier aanwezig tijdens de leersessie. Niet aangemeld maar besluit je toch te komen dan ben je welkom.

Mocht je na aanmelding onverwachts verhinderd zijn, neem dan contact op met Marieke Bootsma (m.bootsma@ggdhvb.nl), zodat jouw plekje benut kan worden door een ander.

We kijken er naar uit je op 26 november te zien bij deze scholing in D’n Iemhof!

Vriendelijke Groet,

Werkgroep Middelengebruik Proeftuin Ruwaard

Yvonne Ruhl (NK)
Anton Mulders (Ons Huis van de Wijk)
Marieke Bootsma (GGD Hart van Brabant)