Laatste nieuws

09-12-2019

Digitaal platform wijkbewoners en beroepskrachten van start

De ontwikkeling van één digitaal platform voor zowel wijkbewoners als beroepskrachten in de Ruwaard gaat van start. Met als doel: één online plaats waar de wijkbewoner nóg beter sneller is geholpen.

09-12-2019

Reflectiebijeenkomst Samenwerkwijze Jeugd

Na de kick-off in juni zijn professionals aan de slag gegaan met de samenwerkwijze binnen jeugd. We hadden afgesproken om de eerste ervaringen op te halen en te kijken wat goed gaat en wat nog niet goed gaat, zodat we daarvan kunnen leren en doorontwikkelen.

09-12-2019

Terugblik scholing preventie middelengebruik

Proeftuin Ruwaard organiseerde op dinsdag 26 november de scholing ‘Vroeg signaleren en bespreekbaar maken middelengebruik’. In totaal namen 33 mensen deel, waarvan 10 studenten van Avans. Een terugblik.

15-11-2019

Ruwaard in gesprek ‘geslaagde oefening’

Tussen de 30 en 50 mensen kwamen speciaal voor de informatiemarkt op 27 oktober naar kinderboerderij de Elzenhoek. De opzet van de ‘markt’ was erop gericht om in gesprek te gaan met de bezoekers van de kinderboerderij.

07-10-2019

Goed leven, mooi werk en financieel gezond: leergeschiedenis 2018

Naast het actie-leren nemen we ieder jaar de tijd om terug te blikken op alle geleerde lessen van het gehele afgelopen jaar. Dit doen we in de leergeschiedenis.

01-10-2019

Managers aan zet: ‘Ook wij moeten ruimte maken om te doen wat nodig is’

“Professionals hebben al geleerd om vrijer in hun organisatie te staan. Dat moeten wij ook leren, zodat we echt tot andere oplossingen komen.”

27-09-2019

Update verbreding Samenwerkwijze Oss

“We weten niet wat het resultaat zal zijn en waar we terecht komen. Maar de reis naar dat punt is – doordat we in actie komen, ervaren, leren, bijstellen en weer doorgaan – een mooi avontuur.”

27-09-2019

Onderzoeksresultaten: ‘samenwerking zeer waardevol’

De ontwikkelde samenwerking tussen professionals binnen de proeftuin wordt als zeer waardevol wordt ervaren: 85% is van mening dat zij door deze samenwerking een betere kwaliteit en dienstverlening levert.

27-09-2019

Themasessie professionals: collectivisering

Professionals gingen specifiek in het onderwerp collectivisering, waaruit vijf thema’s kwamen: hand- en spandiensten, jongvolwassenen -18/18+, eenzaamheid, preventie en borgen van kwaliteit.