Laatste nieuws

04-04-2019

Publicatie aansluiting huisartsen op zorgbehoefte Turkse vrouwen

Hoe kun je beter aansluiten op de zorgbehoefte van Turkse vrouwen? Dat wilden de huisartsen van Ruwaard graag weten en zo ontstond het initiatief voor dialoogbijeenkomsten.

04-03-2019

Samen werken aan de Samenwerkwijze in heel Oss

Nanny van Dinther en Martijn Smits bekeken hoe ze de Samenwerkwijze konden verbreden in de gemeente Oss. Kennen professionals in Oss de werkwijze en wat hebben zij nodig om dit te gebruiken in hun werk? In dit artikel lees je wat ze hebben gedaan en wat het opleverde.

05-02-2019

Wijkbewoners aan de slag: ‘Wat we nodig hebben, gaan we regelen’

Anton Mulders startte in januari een nieuw initiatief: ‘Ik wil het weten!’ Iedere vrijdagochtend zoekt hij samen met andere wijkbewoners het antwoord op praktische en zinvolle vragen.

05-02-2019

Update experiment gezamenlijk wijkbudget

De stijgende zorgvraag in de toekomst opvangen door te werken vanuit één gezamenlijk wijkbudget. Proeftuin Ruwaard experimenteert sinds begin 2018 met deze aanpak. Hoe ziet die aanpak er precies uit? Wat betekent dit in de praktijk?