Laatste nieuws

27-09-2019

Blog: verbreding Samenwerkwijze vanuit het GGZ-perspectief

Ook vanuit het perspectief van de geestelijke gezondheidszorg is een diepgaande verandering en vernieuwing ingezet, waarbij geestelijke gezondheidszorg dichtbij de burger meer en meer gemeengoed wordt.

15-09-2019

Eerste jaarlijkse evaluatie financieel experiment Proeftuin Ruwaard

De steungroep van Proeftuin Ruwaard heeft, voor zover nu al mogelijk, effecten en inzet van het wijkbudget 2018 gemonitord en geëvalueerd.

12-09-2019

Breng jij Stoptober onder de aandacht in Ruwaard?

In het kader van de wijkpreventie aanpak van Proeftuin Ruwaard vinden we het belangrijk om wijkbewoners bewust te maken van de Stoptober campagne.

12-09-2019

De politie in de proeftuin? Wijkagenten vertellen over het hoe, waarom én de effecten.

Wij zien het als een uitdaging om onze werelden op deze manier dichter bij elkaar te brengen. En we sluiten aan in de proeftuin met de intentie om kennis en informatie te brengen en klaar te staan met raad en daad.

01-07-2019

Muzelinck per 1 juli partner Proeftuin Ruwaard

Muzelinck, Centrum voor de Kunsten is vanaf 1 juli officieel partner van de proeftuin en gaat met inzet van kunst en cultuur bijdragen aan de zorg en het welzijn van de wijkbewoners uit de Ruwaard.

03-06-2019

Deelname Interzorg aan financieel experiment Proeftuin Ruwaard stopt

Interzorg stopt met experiment Proeftuin Ruwaard: “De werkwijze, samenwerking en relaties die we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en opgebouwd, blijven we in de toekomst inzetten.”

19-05-2019

Vervolg zorg en begeleiding bij COPD en chronisch hartfalen

Voor de kwaliteit van leven van mensen met COPD en chronisch hartfalen waarbij geen op genezing gerichte behandeling meer mogelijk is, is ondersteuning op andere vlakken dan het medisch domein minstens zo belangrijk. Zo kan het sociaal domein een uiterst belangrijke rol spelen.

19-05-2019

Update verbreding Samenwerkwijze Oss

De Samenwerkwijze breidt uit naar andere wijken in Oss. Een update van wijkaanjager Nanny van Dinther. Naar goed voorbeeld van de Ruwaard worden nu in de andere wijken ook leersessies opgezet. In deze sessies maken betrokkenen kennis met elkaar en leren zij samen wat deze werkwijze inhoudt.

02-05-2019

Succesvolle voorstelling en scholing laaggeletterdheid in de praktijk

Op welke manieren kunnen we samen volwassenen, jongeren en kinderen in de Ruwaard helpen de Nederlandse taal goed te lezen en te schrijven? Die vraag stond centraal tijdens een scholing en een voorstelling.