Laatste nieuws

27-09-2019

Update verbreding Samenwerkwijze Oss

“We weten niet wat het resultaat zal zijn en waar we terecht komen. Maar de reis naar dat punt is – doordat we in actie komen, ervaren, leren, bijstellen en weer doorgaan – een mooi avontuur.”

27-09-2019

Onderzoeksresultaten: ‘samenwerking zeer waardevol’

De ontwikkelde samenwerking tussen professionals binnen de proeftuin wordt als zeer waardevol wordt ervaren: 85% is van mening dat zij door deze samenwerking een betere kwaliteit en dienstverlening levert.

27-09-2019

Themasessie professionals: collectivisering

Professionals gingen specifiek in het onderwerp collectivisering, waaruit vijf thema’s kwamen: hand- en spandiensten, jongvolwassenen -18/18+, eenzaamheid, preventie en borgen van kwaliteit.

27-09-2019

Blog: verbreding Samenwerkwijze vanuit het GGZ-perspectief

Ook vanuit het perspectief van de geestelijke gezondheidszorg is een diepgaande verandering en vernieuwing ingezet, waarbij geestelijke gezondheidszorg dichtbij de burger meer en meer gemeengoed wordt.