Laatste nieuws

19-05-2019

Vervolg zorg en begeleiding bij COPD en chronisch hartfalen

Voor de kwaliteit van leven van mensen met COPD en chronisch hartfalen waarbij geen op genezing gerichte behandeling meer mogelijk is, is ondersteuning op andere vlakken dan het medisch domein minstens zo belangrijk. Zo kan het sociaal domein een uiterst belangrijke rol spelen.

19-05-2019

Update verbreding Samenwerkwijze Oss

De Samenwerkwijze breidt uit naar andere wijken in Oss. Een update van wijkaanjager Nanny van Dinther. Naar goed voorbeeld van de Ruwaard worden nu in de andere wijken ook leersessies opgezet. In deze sessies maken betrokkenen kennis met elkaar en leren zij samen wat deze werkwijze inhoudt.

02-05-2019

Succesvolle voorstelling en scholing laaggeletterdheid in de praktijk

Op welke manieren kunnen we samen volwassenen, jongeren en kinderen in de Ruwaard helpen de Nederlandse taal goed te lezen en te schrijven? Die vraag stond centraal tijdens een scholing en een voorstelling.